mgr Małgorzata Jóźwiak

dyplomowana Psycholog, Terapeutka, Psycholog- Trener Umiejętności Psychospołecznych, Psycholog Transportu.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii (Psychologia Przedsiębiorczości)  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  w Warszawie (aktualnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna). W trakcie piątego roku studiów rozpoczęłam naukę w rocznej Szkole Trenerów Administracji i Biznesu STABI Instytutu Zarządzania przez Wartości co pozwoliło mi uzyskać Certyfikat Trenera umiejętności psychospołecznych. W 2011 roku rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy  Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego  w Warszawie – uzyskanie tytułu psychologa transportu. Następnie zostałam wpisana do rejestru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako psycholog transportu oraz do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy jako psycholog uprawniony do badań z zakresu medycyny Pracy. Posiadam ukończony kurs z zakresu TSR- Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Aktualnie współpracuję ze szpitalami, placówkami medycznymi oraz lekarzami medycyny pracy zapewniając najwyższą jakość świadczonych konsultacji.

  Po ukończeniu psychologii transportu otworzyłam swoją Pracownię Psychologiczną, którą cały czas sukcesywnie rozwijam. W tym czasie również pomagałam w tworzeniu i współpracowałam przez okres 10 lat z jedną z olsztyńskich  Pracowni Psychologicznych. W międzyczasie prowadziłam rozmaite projekty z zakresu psychologii oraz współpracowałam z Ośrodkami Szkoleń Kierowców, przedsiębiorcami gdzie zdobywałam kolejne doświadczenia i umiejętności. Po pięciu latach orzecznictwa z zakresu psychologii transportu postanowiłam podnieść swoje dotychczasowe  uprawnienia z zakresu badań dotyczących osób starających się o pozwolenie na broń. W 2017 roku uzyskałam licencję do badań psychologicznych  kandydatów ubiegających się o posiadanie broni, sędziów i kuratorów, wydane przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce. Zostałam wpisana do Rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie jako psycholog uprawniony w tym zakresie. Od tego czasu jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. W międzyczasie stale podnosiłam swoją wiedzę z obszaru psychologii na rozmaitych kursach, szkoleniach, konferencjach  oraz sympozjach naukowych. Od 2011 roku do dnia dzisiejszego  sukcesywnie prowadziłam rozmaite warsztaty i szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej, zajmowałam się wspieraniem zdrowia psychicznego, walki ze stresem, problematyką wypalenia zawodowego, anomii pracowniczej, podnoszeniem motywacji i itp. Odbiorcami szkoleń były osoby bezrobotne, hufce pracy, nauczyciele z powiatu warmińsko-mazurskiego, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe (zarząd i pracownicy), klienci indywidualni itp. Od 2011 roku realizuje również duże projekty typowo biznesowe nastawione na wsparcie psychologiczne firm. Współpracuję również  przy projekcie  na rzecz rozwoju spółdzielczości i przedsiębiorczości lokalnej, gdzie pełnię rolę  głównego eksperta z zakresu psychologii  biznesu. W 2017 roku otworzyłam  DIALOG Centrum Psychologiczno Szkoleniowe, którego jestem pomysłodawczynią oraz właścicielką. Współpracuje ze specjalistami różnych dziedzin, wieloma firmami szkoleniowymi, starając się tworzyć szeroką gamę ofert dostosowanych do osób prywatnych jak i przedsiębiorstw. Firma moja spełnia standardy Usług Szkoleniowo- Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych  i otrzymała Certyfikat jakości SUS 2.0. Posiadam również wpis do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju, dzięki której mogę świadczyć usługi szkoleniowe z dofinansowaniem w wysokości 80% ze środków unijnych. Jestem osobą bardzo pracowitą, skrupulatną i ambitną. Chętnie uczę się nowych rzeczy stawiając na nową wiedzę,  rozwój osobisty i zdobywanie doświadczenia.  Od najmłodszych lat fascynowały mnie momenty poznawania drugiego człowieka.  W dzieciństwie często z perspektywy obserwatora analizowałam różne zachowania ludzi zastanawiając się czego są wynikiem. W mojej pracy staram się tworzyć przestrzeń, w której wspólnie odnajdujemy kierunki rozwoju. Uważam, że każdy człowiek ma potencjał, który pozwoli uczynić mu swoje życie szczęśliwym. Moja praca opiera się na podejściu pozytywnym, nastawionym typowo na drugiego człowieka, wiarę w jego możliwości, uczciwość, empatię i potencjał. Bardzo cieszę się, że mogę pomagać ludziom i instytucjom w realizacji ich celów i marzeń wykonując zawód Psychologa 🙂

Od dzieciństwa  interesują mnie dalekie podróże i odkrywanie nowych kultur. Kiedy nie pracuję wspólnie z Rodziną odkrywamy nowe zakątki Świata, żeglujemy oraz aktywnie spędzamy czas na Półwyspie Helskim.

– psycholog,  absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Pani Marta prowadzi badania z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy.  Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu szkoleń, warsztatów z zakresu psychologii oraz poradnictwa psychologicznego. Posiada ukończony kurs „Pierwszy kontakt z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego – PTSD” oraz TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Pani psycholog Marta Krakowiak od zawsze lubi pomagać innym. Wyróżnia ją empatia, komunikatywność oraz pracowitość. Prywatnie uwielbia  podróże, jazdę na rowerze oraz czytanie kryminałów.

absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. W 2011 roku ukończyła Szkołę Trenerów Administracji i Biznesu, a w 2012 roku uzyskała uprawnienia do badania kierowców na studiach podyplomowych w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Od ponad 10 lat jest certyfikowanym trenerem praktykiem specjalizującym się w szkoleniach różnych grup zawodowych z tematyki dotyczącej psychologii (stres, komunikacja, anomia pracownicza, negocjacje itp.). Od 9 lat psycholog transportu przeprowadzający badania z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy. Panią Katarzynę możecie Państwo spotkać na naszych szkoleniach w roli eksperta psychologii z zakresu szkoleń biznesowych oraz szkoleń związanych z bezpieczeństwem drogowym

– psycholog,  absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pani Małgorzata posiada bogate doświadczenie w zakresie badań EEG oraz badań behawioralnych. W naszej pracowni niezastąpiona pomoc przy przeprowadzaniu badań psychologicznych. Prywatnie osoba otwarta, empatyczna, pomocna oraz bardzo kreatywna.

– psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (4-o letnie szkolenie w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU, posiadające rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), która jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Trener TUS treningu umiejętności społecznych dla dzieci młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera. Pani Katarzyna ukończyła również liczne szkolenia doskonalące umiejętności terapeutyczne. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z osobami z trudnościami psychicznymi, w kryzysie, niepełnosprawnymi, dziećmi od 3 roku życia, młodzieżą szkolną, jak i osobami starszymi. Jako wolontariusz prowadziła wsparcie w jednym z telefonów zaufania oraz w Punkcie Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Pacjenci darzą ją ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Pani Katarzyna zawsze pracuję zgodnie z zasadą poufności. Lubi widzieć, jak osoby, z którymi pracuję zaczynają rozumieć  co się z nimi dzieje, wiedzą jak mogą reagować na swoje objawy, zaczynają  zmieniać swoje funkcjonowanie. Psychoterapia w nurcie poznawczo- behawioralnym jest dobrym rozwiązaniem na szybsze efekty wspólnej pracy, ponieważ nie ma potrzeby przeciągać terapii dłużej niż jest to konieczne. Pani Katarzyna pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi doświadczającymi różnych trudności w życiu m.in.;- kryzys emocjonalny, związku, życiowy, zawodowy
– zaburzenia nastroju, depresja, lęki,
– niskie poczucie własnej wartości,
– zaburzenia w relacjach międzyludzkich,
– kryzys tożsamości, wsparcie dla osób LGBTI+,
– problemy wychowawcze (praca z dzieckiem I rodzicami),
– trudności wynikające z zespołu Aspergera, (praca z dzieckiem i rodzicami lub osobą dorosłą) . Możliwość uczestnictwa w sesjach online 🙂