Badania psychologiczne- psychotesty

 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • kierujących pojazdami rajdowymi
 • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem
 • kierowców Taxi
 • kierowców skierowanych przez policję na badanie:
 • w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego, w którym ucierpieli ludzie
 • kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
 • z powodu przekroczenia 24 punktów karnych
 • w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów, wózków widłowych, żurawi, suwnic) i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych

Na badanie należy przynieść:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • skierowanie (jeśli zostało wydane przez lekarza, policję, pracodawcę itp.)
 • okulary (jeśli, są wskazane przez lekarza okulistę)
 • poprawne dane do wystawienia rachunku

W dniu badania należy być zdrowym i wypoczętym, 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu. Firmom, z którymi mamy nawiązaną współpracę oferujemy atrakcyjne ceny! Wszystkie testy mają akredytację Pracowni Testów Psychologicznych.

Badania na broń

 • badania psychologiczne osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń
 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń myśliwską i sportową
 • inspektorów i kandydatów na inspektorów ruchu drogowego
 • detektywów i kandydatów na detektywów
 • osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • strażników miejskich
 • osób rozprowadzających oraz przechowujących materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 • pracowników ochrony fizycznej
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego

W dniu badania należy być zdrowym i wypoczętym, 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu, ani środków psychoaktywnych Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, okulary lub soczewki kontaktowe (jeśli są używane).

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia

Pomagamy przezwyciężyć  następujące trudności:

 • lęk i niepokój
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nastroju
 • zwiększenie pewności siebie
 • stres
 • doświadczenie traumy, poczucie straty obniżona samoocena i niezadowolenie z własnego życia
 • trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • poszukiwanie własnej tożsamości
 • potrzeba uporządkowania własnych myśli, doświadczeń oraz lepsze zrozumienie siebie
 • potrzeba podniesienia jakości życia
 • kryzysy życiowe
 • zaburzenia osobowości

Szkolenia

W trakcie spotkania wspólnie ustalamy z Państwem potrzeby szkoleniowe i wyznaczamy cele jakie chcemy osiągnąć. W trakcie szkolenia dopasowujemy program do dynamiki pracy grupy i uczestników, mając na uwadze główny cel szkolenia jako priorytet. Dbamy o dobrą atmosferę i relację między uczestnikami w trakcie szkolenia. Klienci otrzymują od nas komplet materiałów szkoleniowych. Istnieje możliwość spotkania po szkoleniu, gdzie przedstawiony jest szczegółowy raport osiągania celów oraz informacja zwrotna. Wszystko realizowane jest przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

„Szkolenia szyjemy na miarę.”

Szkolenia z dofinansowaniem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Warsztaty rozwoju osobistego

 • Sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem
 • Wypalenie zawodowe
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie czasem
 • Zwiększanie potencjału pracowniczego
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Trening asertywności
 • Motywacja i pewność siebie
 • Praca z trudnym klientem
 • Inteligencja emocjonalna
 • Trening wystąpień publicznych

Warsztaty tematyczne tworzone, są w zależności od potrzeb uczestników (na podstawie arkusza potrzeb oraz rozmowy ze specjalista)

Badania psychologiczne indywidualne

Oferujemy możliwość przeprowadzenia testów psychologicznych wraz z ich interpretacją, skierowanej zarówno do osób indywidualnych jak i instytucji. Oferujemy m.in. badania osobowości, poziomu inteligencji oraz funkcjonowania poznawczego, tj. koncentracji uwagi, pamięci, zdolności uczenia się, testy do pracy, testy do szkoły etc. Przygotowujemy opinie psychologiczne.

Wszystkie testy mają akredytację Pracowni Testów Psychologicznych.

Postępowanie reklamacyjne

Klient ma prawo oczekiwać, iż spełnione zostaną założone cele oraz warunki określone w zawartym kontrakcie.   Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, iż klient wywiąże się z warunków określonych w zawartym kontrakcie.

Uczestnik szkolenia może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia  do kwestii realizacji zawartego kontraktu:

 • Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub doręczona osobiście do biura firmy.
 • Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia
 • Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

Możliwe formy rekompensaty:

 • powtórzenie szkolenia w innym terminie
 • zniżka 10% na kolejne szkolenie
 • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

W przypadku nieprzewidzianych sytuacji prosimy kontaktować się z właścicielem firmy:

Małgorzata Jóźwiak tel. 725 51 51 51

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!